Уроци по английски език

   Сформираме групи от 4 до 10 деца, съобразени с възрастта и нивото на езикова подготовка. Ако вашето дете вече е посещавало чуждоезиков курс, ще определим нивото му чрез безплатен тест. По този начин ще улесним вашия избор, а ние ще можем да приложим обективен критерий при сформиране на групите. С помощта на нашите опитни преподаватели учениците получават стимул и мотивация да придобият нови знания и да разширят своя кръгозор.

Цени:

Индивидуален урок – 1 уч. час /40 мин. – 1 път седмично – 4 урока месечно/ – 59 лв. на месец

Групов урок / до 10 деца в група/ – 1 уч. час/60 мин. – 2 пъти седмично/ – 59 лв. на месец

Уроци по немски език

    Сформираме групи от 4 до 10 деца, съобразени с възрастта и нивото на езикова подготовка. Ако вашето дете вече е посещавало чуждоезиков курс, ще определим нивото му чрез безплатен тест. По този начин ще улесним вашия избор, а ние ще можем да приложим обективен критерий при сформиране на групите. С помощта на нашите опитни преподаватели учениците получават стимул и мотивация да придобият нови знания и да разширят своя кръгозор.

Цени:

Индивидуален урок – 1 уч. час /40 мин. – 1 път седмично – 4 урока месечно/ – 59 лв. на месец

Групов урок /до 10 деца в група/ – 1 уч. час/60 мин. – 2 пъти седмично/ – 59 лв. на месец