„Силата на словото се състои в умението да се изрази много с малко думи.“ – Плутарх

Уроци по български език и литература

    Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли. Обучението по Българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към околните.

 

Какво предлагаме?

– Лесно и разбираемо преподаване от педагог с дългогодишен опит

– Приятелска и ведра работна среда

– Наваксване на пропуски

– Индивидуални уроци

– Подготовка за НВО

 

Цени:

1 учебен час – 40 мин./ 20.00 лв.